Zoeken
Bent u ergens naar op zoek? Maak dan gebruik van onze onderstaande zoekfunctie.
jubelton

Jubelton

wat is een jubelton

Jubelton

Wat is een jubelton?

Een jubelton is een populaire naam voor een belastingvrije schenking voor de aankoop, verbetering, schuldaflossing of het onderhoud van een koopwoning. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning. Hieronder leest u in het kort waar deze vrijstellingsregeling voor dient, welke voorwaarden er gelden en wanneer de regeling wordt beëindigd.

De verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning werd in 2010 ingevoerd. Deze vrijstellingsregeling was vooral bedoeld om de dalende huizenprijzen tegen te gaan en het aantal hypotheken dat onder water stond te verminderen. Een hypotheek staat onder water als de waarde van het huis lager is dan de hypotheekschuld. Via de jubelton werd het mogelijk om de hypotheekschuld versneld en belastingvrij terug te betalen. Ten tijde van de invoering had een recordaantal huishoudens te maken met een zogeheten onderwaterhypotheek.

Jubelton 2022

Ook in 2022 is het mogelijk om de jubelton te schenken. De schenkingsvrijstelling biedt dit jaar (2022) de mogelijkheid om tot 106.671 euro belastingvrij te schenken. De vrijstellingsregeling kent wel een aantal voorwaarden waaronder:

Voorwaarden Jubelton 2022

  • De ontvanger, of de partner, moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. De dag van de 40ste verjaardag telt nog mee;
  • De vrijstelling kent geen familie-eis. Ook een vriend mag bijvoorbeeld de schenker zijn;
  • Een schenking in 2022 moet uiterlijk in 2024 gebruikt zijn;
  • De schenking moet worden gebruikt voor de aankoop, verbetering, onderhoud of schuldenaflossing van een eigen koopwoning, of voor het afkopen van erfpacht, opstal of beklemming van de woning;
  • Er moeten schriftelijke bewijzen zijn dat de schenking is betaald en gebruikt voor de eigen woning;
  • De ontvanger van de schenking, of de partner, mag niet eerder gebruik hebben gemaakt van een verhoogde vrijstelling;
  • De schenking mag niet worden gebruikt voor bijkomende kosten zoals taxatiekosten, notariskosten, kosten voor NHG of het betalen van een boeterente.

Afschaffen jubelton en jubelton 2023

Afschaffen Jubelton

Het kabinet heeft besloten om de jubelton met ingang van 2024 te laten vervallen. De vrijstellingsregeling vergroot namelijk ongelijkheid op de huizenmarkt. Zo hebben starters met rijke familieleden of vrienden hierdoor meer kansen dan starters zonder rijke familieleden of vrienden. Ook vergroot het de ongelijkheid tussen kopers en huurders. Huurders kunnen de vrijstelling immers niet gebruiken om bijvoorbeeld hun huur te betalen.

Bovendien zijn de huizenprijzen sinds 2010 fors gestegen. Er is hierdoor nauwelijks meer sprake van onderwaterhypotheken. De originele doelstelling van de jubelton is hierdoor achterhaald. De jubelton wordt zelfs als medeveroorzaker van de hoge huizenprijzen gezien. De belastingsvrije schenkingen worden namelijk vooral gebruikt voor de aankoop van een woning en dit heeft een prijsopdrijvend effect.

Jubelton 2023

Om de vrijstellingsregeling met ingang van 2024 af te kunnen schaffen dienen de automatiseringssystemen van de Belastingdienst aangepast te worden. Dit kost veel tijd waardoor een eerdere afschaffing niet mogelijk is. Wel zal de regeling per 1 januari 2023 worden verlaagd naar 27.231 euro. Dit bedrag sluit aan bij de eenmalige belastingvrije schenking die ouders aan hun kinderen mogen doen ter vrije besteding. Ook is het met ingang van 2023 niet langer toegestaan om een schenking te spreiden over meerdere jaren.

Plannen om een schenking te doen?

Heeft u plannen om een schenking te doen voor bijvoorbeeld de aankoop of schuldaflossing van een koopwoning? Laat u dan goed adviseren over uw mogelijkheden. Zoek hiervoor onze dichtstbijzijnde vestiging of maak direct een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek.

In onze begrippenlijst vindt u begrippen die vaak worden gebruikt bij het afsluiten van een hypotheek of verzekering, of bij het kopen van een huis.

Lesley van der Velde
l.vandervelde@vitahypotheekadvies.nl